Riksdagsvalet 2019

Förhandsröstningen inför riksdagsvalet 2019 har börjat! I och med att vi är en svenskspråkig lokal förening under Vänsterförbundet vill vi gärna uppmärksamma Vänsterförbundets alla svenskspråkiga kandidater. Klicka på bilderna nedan för en närmare beskrivning av kandidaterna (obs, att några kandidater ännu saknar beskrivning). Mera information hittar du också på Vänsterförbundets egna sidor.

Förhandsröstningen pågår från och med den 3 till den 9 april. Själva valdagen är den 14 april. Glöm inte att rösta!

 

Vänsterförbundets svenskspråkiga kandidater