Föreningsstadgar

En stadga kompletterar föreningslagen med regler som gäller den specifika föreningens verksamhet. Observera att vad som angår möten i föreningslagen främst gäller föreningsmöten  (årsmöten, höstmöten, vårmöten och övriga medlemsmöten).

Alla registrerade föreningar bör ha en stadga. Stadgan speciferar hur styrelsen skall förvalta föreningens verksamhet. Genom att känna till stadgan vet du som medlem vad du kan kräva av styrelsen.