Föreningens stadga

Klicka här för orginalet på finska. Se nedan för översättningen till svenska.

Stadgan kompletterar föreningslagen med regler som gäller den specifika föreningens verksamhet. Observera att vad som angår möten i föreningslagen främst gäller föreningsmöten  (årsmöten, höstmöten, vårmöten och övriga medlemsmöten). Alla registrerade föreningar bör ha en stadga. Stadgan speciferar hur styrelsen skall förvalta föreningens verksamhet. Genom att känna till stadgan känner du till dina rättigheter som medlem av föreningen.