Åbo Gröna Vänster

För alla oss som vill åt vänster med världen!

Åbo Gröna Vänster

För alla oss som vill åt vänster med världen!

Välkommen till ÅGV!


Åbo Gröna Vänster är Vänsterförbundets svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo. Föreningen tror på ideal som solidaritet, hållbar utveckling och feminism och vill skapa ett samhälle som genomsyras av kollektivt ansvar och respekt för alla individer. ÅGV är en förening för alla gröna vänstersinnade oavsett ålder. Vi är dessutom verksamma inom kårpolitiken vid Åbo Akademi.


Sök i hemsidan & bloggen


Letar du efter ett specifikt inlägg?

Följ ÅGV bloggen


Gör sällskap med 223 andra följare