Åbo Gröna Vänster

För alla oss som vill åt vänster med världen!

Åbo Gröna Vänster

För alla oss som vill åt vänster med världen!


Åbo Gröna Vänster är Vänsterförbundets svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo. Föreningen tror på ideal som solidaritet, hållbar utveckling och feminism och vill skapa ett samhälle som genomsyras av kollektivt ansvar och respekt för alla individer. ÅGV är en förening för alla gröna vänstersinnade oavsett ålder. Vi är dessutom verksamma inom kårpolitiken vid Åbo Akademi.


Sök i hemsidan & bloggen!


Letar du efter ett specifikt inlägg?

Prenumenera på vår blogg!

Gör sällskap med 212 andra följare