Kontakta oss

Kontakta styrelsen per mejl: abogronavanster(at)gmail.com

Kontakta ordförande per mejl: branko.sakari(at)gmail.com

Ring ordförande: 04573425413

 

Vem sitter i styrelsen 2019?

Ordförande: Branko Lampi

Vice ordförande: Rosanna Fellman

Kassör: Christoffer Steffanson

Sekreterare: Måns Vikström

Övriga styrelsemedlem: Valter Östberg

Suppleanter: Bianca Gräsbeck, Marius Kraufvelin, Mats Nyman och Emma Andersson