Kontakta oss

Kontakta styrelsen per mejl:abogronavanster(at)gmail.com
Kontakta ordförande per mejl:branko.sakari(at)gmail.com
Kontakta ordförande per telefon: 04573425413

Styrelsen 2022:

Ordförande:Branko Lampi
Vice ordförande:Juha Laaksonen
Kassör:Jurgen Ross
Övriga styrelsemedlemmar:Anna Funck, Bianca Gräsbeck & Eva Hertzberg
SuppleanterValter Östberg