Medlemskap

Du blir officiellt medlem i ÅGV genom att bli medlem i Vänsterförbundet och genom att välja Åbo Gröna Vänster som lokalförening. Det finns flera andra lokalföreningar i Åbo under Vänsterförbundet men observera att ÅGV är den enda som är svenskspråkig.

Se här angående medlemskap i Vänsterförbundet.

Du kan vara aktiv inom Åbo Gröna Vänster och delta på våra möten utan att vara medlem i föreningen genom Vänsterförbundet. Vi rekkommenderar ändå ett officiellt medlemskap i Åbo Gröna Vänster eftersom det hjälper oss att växa som en förening. Du stöder oss även ekonomiskt genom att bli medlem. Det beror på att en del av medlemsavgiften som du betalar till Vänsterförbundet betalas årligen ut från partiet till den lokala föreningen (ÅGV).

Som medlem har du för övrigt laglig rätt att ta del i föreningens beslutsfattande och få information angående all verksamhet. Du har även rätt att fungera som representant för ÅGV på Vänsterförbundets egna möten.

Se föreningens stadga angående dina rättigheter som medlem

Kontakta styrelsen på abogronavanster(at)gmail.com för mer information eller om du vill komma med på ÅGV:s mailinglista.

 

Studerande vid Åbo Akademi

Ifall du som kårenit (medlem av Kåren) vill vara med och påverka Åbo Akademis studentkår och din studiemiljö har ÅGV även en gruppering i ÅAS fullmäktige. Officiellt medlemskap i ÅGV är inget krav för att vara med i vår gruppering.

Se här för mera information angående Studentkåren, kårvalet och grupperingen.