Häng med oss!

Obs, webbplatsen förnyas som bäst! Denna sida kräver ännu en hel del arbete.

Bli medlem!


Officiellt blir du medlem i vår förening genom att bli medlem i Vänsterförbundet och genom att välja Åbo Gröna Vänster som lokalförening. Det finns flera andra lokalföreningar i Åbo under Vänsterförbundet men observera att ÅGV är den enda som är svenskspråkig.


Mejllistan


Alla intresserade får vara med på vår mejllista oavsett om de är medlemmar i Vänsterförbundet eller inte. Mejllistan används för att informera angående evenemang, händelser och nyheter som kan tänkas intressera vänstersinnade individer. Mejllistan används även för att skicka ut möteskallelser till föreningens medlemmar. Medlemskap är dock inget krav för att delta på våra egna möten. Alla som önskar ta del av verksamheten är välkomna!

Vi informerar även om ärenden som främst är menade för medlemmar av partiet. Läs mera om vad detta kan handla om i rubriken nedan. Använd formuläret nedan för att få din e-post adress med i mejllistan. Kontakta alternativt styrelsen på abogronavanster(at)gmail.com för att komma med.


Behöver jag vara medlem?


Alla är välkomna att delta på de möten och evenemang som vi ordnar oavsett om de officiellt är medlemmar eller inte. Medlemskap är inget vi kräver men vi rekommenderar naturligtvis ett officiellt medlemskap, bland annat för att det hjälper oss att växa som en förening. För varje tionde medlem i vår förening så får vi skicka en representant till de föreningsmöten som hålls av partiets kommunala organisation i Åbo, distriktorganisationen i Egentliga Finland och Landsstyrelsens landsmöte. Det vill säga att desto flera medlemmar vi har så får vi skicka flera representanter, och på så sätt har vi i en högre grad möjlighet att påverka den politik som förs av Vänsterförbundet. Som medlem har du rätt att representera Åbo Gröna Vänster på dylika föreningsmöten. Vi kan även nominera dig till olika förtroendeuppdrag som berör Vänsterförbundet. Beroende på uppdrag kan det ingå arvode vilket betyder att du får betalt.

Genom att bli medlem så stöder du även föreningen ekonomiskt. Detta beror på att en del av medlemsavgiften som du betalar till Vänsterförbundet utbetalas årligen från partiet till de lokala föreningarna som medlemmarna tillhör. Ifall du har valt ÅGV som lokal förening innebär detta att vår förening får betalt för en del av din medlemsavgift.

Som medlem har du för övrigt laglig rätt att få information angående föreningens möten samt verksamhet, och du har även rätt att delta på styrelsens möten.


Studerande vid Åbo Akademi


Ifall du som kårenit (medlem av Kåren) vill vara med och påverka Åbo Akademis studentkår och din studiemiljö har ÅGV även en gruppering i ÅAS fullmäktige. Grupperingen bildas alltid på nytt vartannat år i samband med kårvalet. Officiellt medlemskap i ÅGV är inget krav för att vara med i grupperingen.