2018

Åland Pride med Vänsterunga

Gulnäbbsakademin 2018

ÅGV:s nyas kväll

Vänstervindar vol.4 Arbetarklass
(teknist sett inte 2018 men nåja)