2019

Styrelsen för verksamhetsåret 2019!

Vi deltog på en Kurdisk nyårsfest 24.3!

Gruppkrafts stordemonstration 30.3!

Riksdagsvalsseminarium 2.4

Klimatmarsch i Helsingfors 6.4 med Vänsterunga