2019

Styrelsen för verksamhetsåret 2019!

Vi deltog på en Kurdisk nyårsfest 24.3!

Vi deltog i Gruppkrafts stordemonstration 30.3!