ÅGV:s ÅAS gruppering

Om ÅGV -grupperingen i Åbo Akademis Studentkår -fullmäktige


Grupperingen


Åbo Gröna Vänster har länge haft en gruppering i ÅAS (Åbo Akademis Studentkår) fullmäktige. Via grupperingen har ÅGV varigt aktiva inom kårpolitiken vid Åbo Akademi. Observera dock att grupperingen i princip är autonoma från vår förening även om de representerar oss genom att använda föreningens namn.

ÅGV -grupperingen har egentligen inget officiellt ansvar att följa föreningen utan deras ansvar är till kårfullmäktige. Grupperingen har även en egen ordförande som de väljer internt (gruppordförande). Det betyder naturligtvis inte att föreningen inte skulle stöda grupperingen, eftersom de fortfarande representerar oss och således är det önskvärt att kontakt alltid upprätthålls.

Grupperingens kårpolitiska fotspår är stort. Studerande aktiva i ÅGV har bl.a. initierat utredningen om ämnesrådslagens funktion och ställning och projektet att göra ÅA till ett rättvisemärkt universitet samt krävt att studentkåren uttalar sig mot torgparkeringsprojektet i Åbo. 

Via grupperingen strävar vi efter en aktivare studentkår som tar ställning och representerar de studerande i frågor som gäller såväl universitetsvärlden som samhället i stort. 


ÅGV -fullmäktigegruppen 2020-2021


Gruppordförande

Namn:Annina Forsblom
E-post:annforsb(at)abo.fi

Ordinariemedlemmar


Suppleanter


Studentkåren & Kårvalet


Ifall du som kårenit (medlem av Kåren) vill vara med och påverka Åbo Akademis studentkår och din studiemiljö kan du ställa upp i Studentkårens kårval som sker vartannat år. 

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av studerande som representerar flera olika grupperingar. När det är aktuellt med kårval kan du som en grön vänstersinnad person delta i kårvalet via ÅGV:s gruppering, och därmed förhoppningsvis bli invald i kårfullmäktige.

Vi kräver inte att de som representerar oss i kårfullmäktige är aktiva inom de av föreningens politiska aktiviteter som inte berör studielivet men vi önskar naturligtvis att de deltar i våra egna möten i mån av möjlighet, i syfte att upprätthålla kontakt. Mandatperioden i kårfullmäktige är två år ifall du blir invald som ordinarie eller suppleant. Officiellt medlemskap i ÅGV är inget krav för att vara med i vår gruppering.

När det är aktuellt med kårval är det den sittande grupperingens ansvar att se till att en ny valförening bildas. Valföreningar måste alltid bildas på nytt i och med varje kårval. Vi kan naturligtvis inte kräva av grupperingen att de bildar en ny valförening, och att de använder namnet Åbo Gröna Vänster men eftersom det varigt studerande aktiva inom ÅGV som bildat valföreningen varje valperiod har grupperingen alltid haft samma namn som föreningen.

Observera dock att det inte finns någon garanti att vår valförening blir invald varje valperiod. I det fall valföreningen inte blir invald i fullmäktige, eller vi inte hittar några villiga kandidater är det upp till studerande aktiva i ÅGV att bilda en ny valförening under nästa aktuella valperiod. Vi uppmanar naturligtvis och stöder gröna vänstersinnade studerande att vara politiskt aktiva genom föreningen, och att hålla grupperingen vid liv.


Mera om kårvalet (sidan uppdateras i samband med aktuellt kårval).

Aktuella inlägg angående ÅA, ÅAS & ÅGV -grupperingen