ÅGV:s ÅAS gruppering

Åbo Gröna Vänster har länge haft en gruppering i ÅAS (Åbo Akademis Studentkår) fullmäktige. Genom grupperingen har ÅGV varigt aktiva inom kårpolitiken vid Åbo Akademi. Observera dock att grupperingen i princip är autonoma från ÅGV och styrelsen även om de representerar föreningen.

ÅGV grupperingen tillhör egentligen ÅAS och deras ansvar är till fullmäktige. Grupperingen har även en egen ordförande som de väljer intärnt. Det betyder förstås inte att föreningen inte skulle stöda grupperingen eftersom de fortfarande representerar oss.

Grupperingens kårpolitiska fotspår är stort. Studerande aktiva i ÅGV har bl.a. initierat utredningen om ämnesrådslagens funktion och ställning och projektet att göra ÅA till ett rättvisemärkt universitet samt krävt att studentkåren uttalar sig mot torgparkeringsprojektet i Åbo. 

Genom grupperingen strävar vi efter en aktivare studentkår som tar ställning och representerar de studerande i frågor som gäller såväl universitetsvärlden som samhället i stort. 

Mera om ÅAS fullmäktige (och vem som sitter där i nuläge).

Se grupperingens senaste kårvalsprogram här

 

Kårvalet och ÅAS

Ifall du som kårenit (medlem av Kåren) vill vara med och påverka Åbo Akademis studentkår och din studiemiljö kan du ställa upp i Studentkårens kårval som är varannat år. 

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ och består av studerande som representerar flera olika grupperingar. Då det är kårval kan du som en grön vänstersinnad person delta i kårvalet via ÅGV:s gruppering och därmed förhoppningsvis bli invald i fullmäktige.

Vi kräver inte att de som representerar oss i fullmäktige är aktiva i ÅGV:s politiska aktiviteter som inte berör studielivet men vi önskar förstås att de deltar i våra möten i mån av möjlighet. Mandatperioden i fullmäktige är två år om du blir invald som ordinarie eller suppleant. Officiellt medlemskap i ÅGV är inget krav för att vara med i vår gruppering.

När det är aktuellt med kårval är det den nuvarande grupperingens ansvar att se till att en ny valförening bildas. Valföreninger måste bildas på nytt i och med varje kårval. Valföreningen som representerar oss behöver egentligen inte heta Åbo gröna vänster. Men eftersom det varigt studerande aktiva inom ÅGV som bildat valföreningen varje valperiod har grupperingen samma namn som föreningen.

Observera dock att det inte finns någon garanti att vår valförening blir invald varje valperiod. I det fall valföreningen inte blir invald i fullmäktige eller vi inte hittar några kandidater är det upp till studerande aktiva i ÅGV att bilda en ny valförening under nästa valperiod. Vi uppmanar förstås och stöder gröna vänstersinnade studeranden i syfte att hålla grupperingen i liv.

Mera om kårvalet (sidan uppdateras i och med nästa kårval).