Vilken är Åbo Akademis självbild?

ÅGV skriver angående Abo Akademis nya reklamvideo ”Allting faller på sin plats”:

Vilken är Åbo Akademis självbild?

Åbo Akademis nya reklamvideo, ”Allting faller på sin plats”, som lanserades för ett par veckor sedan, väckte en stor debatt. Debatten var livlig, och många av inläggen, både för och emot, verkade vara skrivna i ren affekt. Det här ledde till att debatten i slutändan tyvärr tenderade att undergräva sig själv. De intressanta frågor som videon lyckades väcka förblev därför obesvarade.

  En av de mest intressanta av dessa frågor är vilken bild av Åbo Akademis verksamhet videon ger. Vilken är Åbo Akademis självbild, och vilken bild är det man vill förmedla, utåt sett, av sin verksamhet? Efter att ha sett videon slås vi av tanken att den faktiskt undergräver Åbo Akademis möjligheter att framstå som ett seriöst universitet som sysslar med akademisk verksamhet. Om Åbo Akademi vill förmedla en bild av att universitetets viktigaste verksamhet är att utbilda människor i akademiskt tänkande är det märkligt att just detta inte får plats i denna reklamvideo. Istället ser man ett universitet som försöker locka studerande med studieliv, sitzar, idrott, utbytesstudier – eller snarare studieliv i utlandet – men man ser inte ett universitet som försöker locka studerande med en bra utbildning i akademiskt tänkande.

  Studielivet som skildras i videon består av tid att använda enbart till förströelse, en verksamhet utan syfte, mål eller mening. Om Åbo Akademi verkligen vill säga något om sin verksamhet borde en reklamvideo visa upp studerande med någon slags akademisk ambition. Syftet med studier vid Åbo Akademi kan ju inte vara ett studieliv utan syfte, att allt i slutändan bara ”faller på sin plats”, att allt serveras eller dimper ner som ett examensbetyg rakt framför en, utan egen ansträngning.

  Videon sägs vara tänkt som en del i Åbo Akademis material till nya potentiella sökande, som en kontrast till tyngre, mer faktabaserade presentationer. Finns det inte en risk i att alltför lättvindigt acceptera en distinktion mellan för det första sådana verksamheter som upplevs vara tunga och tråkiga, men trots allt viktiga och tjänar sina syften, och för det andra sådana verksamheter som enbart är förströelse?

  Videon skildrar Åbo Akademis verksamhet från det senare hållet. Ur detta perspektiv kommer verksamheter som på riktigt är seriösa och viktiga nästan per automatik att beskrivas som tråkiga och tunga. Det här skapar och upprätthåller en motsättning mellan föreställningen om det seriösa och det oseriösa, vilket i slutändan gör att videon inte fyller sitt syfte, inte ens på det sätt producenterna och beställarna av videon tänkt sig. Vilken sorts studerande vill videon egentligen locka?

  Den meningsfullhet och glädje som den akademiska ambitionen och det kritiska tänkandet också innebär, förbigås i videon med tystnad.

  Det här är synd, framförallt eftersom det medför en risk att videon skrämmer bort personer som lockas till universitet just för att få syssla med vetenskapligt, divergent, tänkande. Har dessa personer enligt Åbo Akademi missförstått idén om ett universitet?

/ÅGV

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s