Skamfest! (Motborgarbladets releasefest)

(In English bellow)

Evenemanget på Facebook: Skamfest!

Plats: Kasviskeidas, Nylandsgatan 3

Tid: 22.4 kl.18-22

Åbo gröna vänster publicerar för åttonde året i rad ett nytt nummer av Motborgarbladet och nu liksom varje år har vi en releasefest för att fira den nya utgåvan. Årets tema är skam vilket festen kommer att reflektera på olika sätt.

Det finns mycket som vi känner skam över fast det inte nödvändigtvis finns någon betydande orsak för skamkänslor. Sedan finns det förstås flera orsaker för att känna skam som till exempel att inte dyka upp på årets skamfest där du kan få tag på din väldigt egna utgåva av Motborgarbladet som vi säljer för ett par euro styck. Skämt å sido behöver inte någon känna skam men årets releasefest är i alla fall ett ypperligt tillfälle att diskutera ämnet tillsammans med dom som har skrivit, ritat eller gjort något bidrag till vårt fanzine.

Under festen kommer det även finnas möjlighet att skriva epost eller fysiska brev till regeringen och migrationsverket för att berätta vad dom borde skämmas över. Vid behov så kommer det finnas mallar för brevskrivning.

Vi kommer också bjuda på veganska tilltugg för att maaaat!

Program:
Kl.18: Skamhälsning (tilltugg, kaffe och kanske någon välkomsthälsning för att sådant är trevligt)
Kl.19: Skamuppläsning och öppen mick (Vi läser skamfulla saker)
kl. 20: Skamdiskussion (öppen diskussion mellan publik och skribenter angående skam)

Musik av DJ M

Ordförande vill tillägga att han skäms över sin oförmåga att göra bra evenemangsbeskrivningar 😦

 

In English
— — — —

The event on Facebook: Skamfest!

Place: Kasviskeidas, Uudenmaankatu 3

Time: 22.4 6pm-10pm

For the eighth year in a row Åbo gröna vänster will publish a new issue of Motborgarbladet and now as in every year we will have a release party to celebrate the new issue. The theme for both the zine and the party this year is shame.

There is much that we feel ashamed about although there aren’t necessarily any reasons for feeling ashamed. Then of course, there are many reasons for feeling ashamed like for example for not showing up to the shame party of the year where you can get your hands on your very own release of Motborgarbladet for just a couple of euros per magazine. Joking aside there is no reason to feel any shame but in any case this release party is an excellent opportunity to discuss the subject with the people who have written, drawn or otherwise contributed to our magazine.

At the party it will also be possible to write email or physical mail to the government or the migration board to tell them what they should feel ashamed about. There will also be templates for writing letters in the case there is a need for it.

We will also serve vegan snacks because fooood!

Program:
6pm: Shame greetings (snacks, coffee and maybe some welcome speech because such things are nice)
7pm: Shame reading and open mic (we read shameful stuff)
8pm: Shame discussion (an open discussion between the public and the writers concerning shame)

Music by DJ M

The chairman would like to add that he is ashamed of his inability to write good event descriptions 😦

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s