Vad har ÅGV gjort 2017?

Välkommen på Åbo gröna vänsters årsmöte 2018

Samtidigt som vi bloggar om det föregående verksamhetsåret önskar vi uppmärksamma föreningens årsmöte som är imorgon!

Tid: 21.2.2018 kl.18.00 
Plats: Restaurang Skolan

Är du intresserad av att komma med och utöva vänstersinnad politisk aktivitet? Åbo gröna vänster ska välja en ny styrelse och vi söker efter nya medlemmar! Du behöver inte känna till invecklad kommunalpolitik utan vi lär oss tillsammans!

Se på denna sida om du är intresserad av styrelsen upplägg.

Verksamhetsberättelsen 2017, bokslut för 2017, budget för 2018 och verksamhetsplanen för 2018 samt föredragningslistan för mötet hittar du på denna sida.

Hurdan verksamhet har Åbo gröna vänster och vilken typ av förening är vi?

Åbo gröna vänster återupplivades år 2006 av studerande vid Åbo Akademi och därför har föreningen en längre historia inom kårpolitiken. Vid sidan av kårpolitken fungerar föreningen också som Vänsterförbundets svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo.

Vår verksamhet riktar sig till alla gröna vänstersinnade i Åbo oavsett man är studerande eller inte. Att vi välkomnar medlemmar oavsett ålder eller livsfas har inte varit en självklarhet, på grund av att majoriteten av de aktiva inom föreningen sedan 2006 är eller har varigt studeranden. Det är dock flera av föreningens medlemmar som sedan länge har slutat deras studier och är ute i arbetslivet, är aktiva inom den kommunala politiken bland annat.

Vad har föreningen gjort 2017?

 • Vi släppte ut Motorgarbladet #8: SKAM och arrangerade en releasefest.
 • Vi arrangerade ett tidskriftsseminarium.
 • Vi arrangerade ett seminarium om lagstiftning och demokratiska principer i föreningsverksamhet.
 • Vi ställde upp i ÅAS kårval.
 • Vi höll regelbundet läsecirklar.
 • Vi var aktivt engagerade i kommunalvalet och den kommunala politiken.
 • Vi hjälpte Åbovänstern att översätta texter från finska till svenska.

Bläddra neråt för att läsa mer om vad ÅGV gjorde hösten 2017

Vad gjorde vi i september?

 

Vad gjorde vi i oktober?

 • Vi planerade ett seminarium om demokratiska principer och lagstiftning inom föreningsverksamhet. Syftet var att arbeta för bättre kommunikation mellan Vänsterförbundet i Åbo och dess medlemsföreningar.
 • Vi deltog i Åbovänsterns höstmöte 12.10 där den tidigare styrelsen återvaldes. Förutom att välja medlemmar till styrelsen valdes medlemmar till kommunalnämnden. Vi föreslog en av våra medlemmar, Nana Blomqvist, till förtroendeuppdraget ifråga och hon blev invald.
 • Vi förberedde oss på kårval. ÅGV ställde upp två kandidater: Rosanna Fellman och Valter Ambrosius Östberg. Vi deltog aktivt i kårvalsdebatter, på valtorg och i studentvalstidningen. ÅGV:s nya valförening skrev ett nytt kårvalsprogram. Valföreningen ingick i valförbund med Åbo socialdemokratiska studerande.
 • Läsecirkeln fortsatte träffas för att läsa Economics – the user’s guide av Ha-Joon Chang.
 • Vi beslöt att översätta föreningens stadgar till svenska från finska. Arbetetet fortskred under resten av hösten men är ännu inte färdigt.
 • Våra representanter i fullmäktige deltog på ÅAS fullmäktigemöte 24.10 där samarbete med andra universitet, också nordiska, motionsutbud och nya, inkluderande undervisningsformer diskuterades.
 • Vår representant i ÅAS fullmäktiges valutskott deltog i ett möte där studentrepresentantvalet för Åbo Akademis styrelse diskuterades.
 • Vi diy:ade en egen flagga (eller snarare en banner).

 

Vad gjorde vi i november?

 • De egentliga valdagarna för kårvalet var 7-8.11. Vår valförening fick totalt 83 röster och vann en skumpaflaska från valnämnden eftersom valföreningen fick flest antal röster per uppställd kandidat. Rosanna Fellman blev invald som ordinarie och Valter Östberg som suppleant.
 • Seminariet om demokratiska principer och lagstiftning inom föreningsverksamhet ägde rum 10.11 i Kasviskeidas. Vänsterförbundets kommunsekreterare Mikko Koikkalainen höll ett föredrag under seminariet.
 • Vi deltog i kretsföreningens höstmöte 11.11. Under höstmötet diskuterades bland annat det kommande landskapsvalet 2018.
 • Vi firade lillajul 25.11 tillsammans med ViVa (Turun Yliopiston Vihreä Vasemmisto) och TuleVa (Tulevaisuuden Vasemmisto).
 • Vi deltog på Tigerns höstmöte den 29.11 eftersom ÅGV äger en aktie för föreningen Tigern r.f.

 

Vad gjorde vi i december

 • Vänstervindar volym 3 arrangerades 1.12 i Arkens D-aula. Årets tema var tidskrifter, och Hanna Arhippainen från Astra, Janne Wass från Ny Tid, och Mio Lindman från Ikaros höll varsitt föredrag. Rosanna Fellman och Mats Nyman läste upp dikter. ÅGV bjöd på glögg, lite hembakat och annat smått och gott under kvällen. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s