Den alternativa årsfesten återvänder!

#denårsfesten återvänder 25.5 kl.18:30 framåt! Årets tema är Generationer.

In English bellow

Vad är den alternativa årsfesten?

Den alternativa årsfesten är en icke-traditionell årsfest utan klädkod eller bordsplacering. Festen bjuder på gratis vegansk mat, uppträdanden och olika program: bland annat musik, poesi och tal. I slutet av (och varför inte också under) kvällen får du dansa fram ända in på småtimmarna!

Vad har ni exakt för program och uppträdanden?

Programmet hittar du på vår egen händelsekalender och Facebook. Obs, att kvällens schema inte är helt fastspikat. Vi kommer troligtvis ännu att uppdatera evenemanget.

Var är festen?

Festkarta 2

Den är i ett litet rött trähus (adr. Tavastlandsvägen 25). Man kommer in på gården via Gamla tavastlandsvägen.

Varför temat: Generationer?

För att vi firar både den alternativa årsfestens och Motborgarbladets jubileum. Temat reflekterar det nyligen publicerade numret GENERATION som du kan läsa här. Vi kommer även att sälja det nya bladet för 3€ styck under kvällen.

Varför arrangerar ÅGV den alternativa årsfesten?

I år arrangeras festen för tionde (och kanske sista!?) gången. Således är det passligt att traditionen återvänder till föreningen med tanke på att det var ÅGV och feministpartiet vid Åbo Akademi (studerandeförening) som påbörjade festen. Vi planerar naturligtvis fortfarande händelsen tillsammans med stiftelsen för alternativ årsfest: den grupp av individer som arrangerat festen sedan många år tillbaka.

Det är inte alls omöjligt att vi kommer att fortsätta att arrangera festen i många år framöver. Hur som helst är det slutet av en era, och början av en ny. Denna fest är en fest för att fira tio år av alternativa arrangemang.

Om inte annat så hoppas vi att vi har inspirerat andra föreningar och organisationer med att en årsfest inte behöver vara en dyr föreetelse med en specifik klädkod. Det får finnas alternativ till det traditionella. Vi vågar även påstå att det behövs!

 

Den alternativa årsfesten returns!

#denårsfesten returns 25.5 at 6:30pm forward! The theme for this year is Generations.

What is den alternativa årsfesten?

Den alternativa årsfesten (literal translation ”alternative annual ball”) is a non-traditional annual party without a dress-code or a seating arrangement. The party has vegan food, performances and different programs on offer: among other things: music, poetry and speeches. In the end of (and why not during) the evening you can dance until the late hours.

What are these programs and performances that you have exactly?

You can find the program in our own eventcalendar and in Facebook. Attn, that the schedule for the evening isn’t fully set. We are likely to still update the event.

Were is the party?

Festkarta 2

It’s in a little red wooden house (addr. Hämeentie 25). You can enter the yard via the Vanha hämeentie -street.

Why is the theme: Generations?

Because we celebrate the anniversary of both den alternativa årsfesten and Motborgarbladet. The theme reflects the newly published issue that you can read here. We will also sell the new edition for 3€ apiece during the evening.

Why are ÅGV arranging den alternativa årsfesten?

This year the party is arranged for the tenth (and maybe the last!?) time. As such it is fitting that the tradition returns to the association considering that it was ÅGV and feministpartiet vid Åbo Akademi (student association) that initiated the party. Naturally we are still planning the event together with stiftelsen för alternativ årsfest: the group of people who have arranged the party since many years back.

It’s not at all impossible that we are to continue arranging the party many years to come. Either way it is the end of an era, and the beginning of a new one. This party is a party to celebrate ten years of alternative arrangements.

If nothing else we hope that we have inspired other associations and organizations that a annual party doesn’t have to be an expensive happening with a specific dress code. There can be alternatives to the traditional. We dare even claim that it is needed!

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s