Call for Papers: Motborgarbladet nr.10 Generation!

 

In English bellow

Det nya året är nästan här och  ett nytt år innebär ett nytt nummer av Åbo Gröna Vänsters årliga tidskrift: Motborgarbladet. 2019 är dock ett märkbart år i och med att Motborgarbladet fyller 10, vilket innebär att vi kommer att fira tidskriftens jubileum i vår. För att uppmärksamma jubileet är det valda temat för vårt tionde nummer: Generation.

Naturligtvis är vi i behov av skriftliga bidrag till det blivande numret. Ifall du är intresserad av att göra ett bidrag, och du är mera eller mindre bekant med något ur ÅGV:s historia är det roligt om din text kan reflektera föreningens historia, men det är inget vi kräver. Ditt bidrag får mycket gärna uppmärksamma tid och generation på ett annat sätt även om det inte har med föreningen att göra.

Din text behöver inte nödvändigtvis vara skrivet som en traditionell politisk essä. Bidrag får gärna också vara komiska eller filosofiska. Poesi är också välkommet. Ett bidrag kan vara en kortis på några korta meningar upp till 2 sidor med text (A4, fontstorlek 12, radavstånd 1.5). Språket för din text måste inte vara på svenska. Ifall du hellre vill skriva på finska eller engelska så är det fritt fram att göra så. Ifall du hellre vill göra ett grafiskt bidrag som till exempel en tecknad kort serie eller en illustration så är det naturligtvis också välkommet.

Eftersom Generation är ett jubileumsnummer siktar vi på att publicera ett större nummer än vanligt. Således vill vi uppmana alla som känner för att göra ett bidrag att skriva eller illustrera något som på ett eller annat sätt är relaterat till temat.

För det sista har vi sökt efter ekonomiskt bidrag så att föreningen skulle ha möjlighet att betala arvode till alla som slutligen har arbetat med tidskriften. Men eftersom vi först får besked i slutet av mars kan vi inte utlova ett arvode. Deadline för bidrag är 31.3.2019. Bidrag kan skickas per mejl till föreningens e-post adress (abogronavanster[at]gmail.com). Ifall du har frågor är det naturligtvis också fritt fram att kontakta oss per mejl.

Ifall du behöver inspiration kan du klicka här för att läsa tidigare nummer av Motborgarbladet.

För övrigt vill vi i ÅGV önska er alla ett gott nytt år (och förhoppningsvis en god ny regering)!

 

In English

The new year is almost here and a new year means a new release of ÅGV:s yearly periodical: Motborgarbladet. Though 2019 is a noteworthy year in light of that Motborgarbladet will be turning  10, which means that we will be celebrating the anniversary of the periodical in the coming spring. The theme for our tenth number will be Generation, which is chosen to reflect the anniversary.

Naturally we are in need of written contributions to this future release. In case you are interested in making a contribution and you are more or less familiar with something concerning ÅGV:s history, it would be nice if your text could reflect the history of the association. However, that is not something that we demand. Your contribution may very well reflect on time and generation in other ways, even if it has nothing to do with the association.

Your text doesn’t have to be be written like a traditional political essay. Contributions may very well be comical or philosophical. Poetry is also welcome. A contribution may be a short text in a few sentences up to 2 pages with text (A4, font-size 12, line-spacing 1.5). The language of the the text doesn’t have to be in Swedish. If you would rather write in Finnish or English, then you are free to do so. In case you would rather make a graphical contribution like a cartoon comic strip or an illustration, then you are naturally welcome to do so as well.

In light of that Generation is a anniversary release we aim to publish a bigger release than usual. As such we call upon everyone who feels like making a contribution, to write or illustrate anything that somehow relates to the theme.

On a final note, we have applied for a grant in order for the association to be able to pay everyone who in any way will have worked with the periodical.  But because we wont get a response before the end of March we cannot promise a remuneration. The deadline for contributions is 31.3.2019. Contributions may be sent by mail to the associations email address (abogronavanster[at]gmail.com). In case you have questions then you are naturally welcome to contact us via mail.

In case you are in need of inspiration you can click here to read earlier releases of Motborgarbladet (A few texts are in English as well as Finnish).

Anyhow, we in ÅGV want to wish you a happy new year (and hopefully a happy new government)!

 

 

 

 

2 reaktioner till “Call for Papers: Motborgarbladet nr.10 Generation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s