Vad har ÅGV gjort 2018?

Imorgon kl.18 i bryggerirestaurang Skolan har Åbo Gröna Vänster årsmöte för att bland annat välja ny styrelse och diskutera föreningens verksamhet. Du kanske undrar vad det riktigt är som vi har gjort 2018. Svaret är som vanligt att vi har gjort allt möjligt från att delta i möten och demonstrationer till att arrangera våra egna evenemang. Vi har naturligtvis också arrangerat evenemang tillsammans med andra föreningar. Läs mera nedan om du är intresserad av att veta mera (det finns fina bilder).

Ifall du är intresserad av att komma med i styrelsen men inte kan delta i årsmötet så kan du också meddela intresse per mejl. Säg till i så fall vad det är för post du helst vill ha och om du kan tänka dig ställa upp i andra poster. Styrelsen upplägg kan du läsa här. Det är fritt fram att kontakta mig (ordförande) eller styrelsen ifall du har frågor. Kontaktuppgiftar hittar du här.

Material inför årsmötet hittar du här

Årsmötet finns också på Facebook

Vad har vi då gjort?

Det här inlägget kommer inte att innehålla precis allting vi har gjort under året för det kan du också läsa i verksamhetsberättelsen. Dock kan jag kort konstatera att föreningen liksom alltid deltagit i Åbovänsterns höst och vårmöten. Vi har även deltagit i övriga möten och händelser som på ett eller annat sätt angår föreningen. För övrigt har vi också nominerat medlemmar till förtroendeuppdrag inom Vänsterförbundet.

I början av styrelsens verksamhetsår påbörjades ett projekt att översätta hela Åbovänsters hemsida. För tillfället finns det en svenskspråkig flik under hemsidan vilket ÅGV också har översatt. Det översatta materialet skickades till Åbovänstern januari 2019. En svensk version av deras hemsida behöver ännu lagas men arbetet borde åtminstone ha påbörjats. Stort tack till Martin Ahlö och Bianca Gräsbeck som båda var del av föreningens arbetsgrupp för översättningsprojektet.

Efter att en medlem kontakt oss under våren 2018 angående osaklig reklam på hemsidan så behandlade vi ärendet under ett möte. Efter mötet gick vi över till ett betalt WordPress konto varefter jag har tagit bort all reklam från hemsidan, vilket inte var möjligt att göra med ett gratis konto.

Föreningen höll en workshop 27.3 för att skriva en insändare angående den omtalade aktivitetsmodellen. Insändaren gick under namnet Vänd på steken och publicerades 31.3 i Huvfudstadsbladet. Insändaren kan läsas här. Stort tack till Bianca Gräsbeck som skrev ett utkast för insändaren. Jag, Bianca Gräsbeck och Mio Lindman deltog i workshopen för att skriva insändaren färdig.

Jag var ombedd att hålla en kort taltur på svenska på kretsföreningens vårmöte 15.4. Min taltur berörde tvåspråkighet och att partiets status som en tvåspråkig organisation är allas inom Vänsterförbundets gemensamma ansvar (inte enbart svenskspråkigas ansvar).

ÅGV:s årliga fanzine Motborgarbladet utkom för nionde wappen i rad och årets tema var STADEN. Marianne Robertsson fungerade som chefredaktör och Eva Hertzberg gjorde illustrationer. Föreningen höll först en releasefest under våren 2018 i form av en Motborgerlig barkväll. Detta berodde på att föreningen flera gånger varit tvungna att skjuta upp den planerade stadsrundvandringen.

Föreningen höll en läsecirkel under våren 2018 för att diskutera artikeln Who Maps the World? Artikeln handlade om kartografi ur ett könsperspektiv. Jag var dock den enda deltagaren 😦

Föreningen uppmanade som vanligt dess medlemmar att delta i Åbo Pride demonstrationståget 4.8.

Den 18.8 reste jag och föreningensmedlem Joonas Jormalainen (som också är medlem i Vänsterunga) tillsammans med detta härliga gäng för att delta i Åland Pride.  Jag är längst till höger i bilden, brevid Joonas som håller i flaggan.

WhatsApp Image 2018-08-18 at 12.44.43
På båten på väg till Mariehamn!
IMG_3680
Marsch!
IMG_3892
Vi sitter ner efter marschen och alla tittar på Joonas som har något att säga.

Resan var tillsammans med Egentliga Finlands Vänsterunga. Förutom att delta i Åland Pride var tanken med resan att etablera en underorganisation för Vänsterunga i Åland. Ingen underorganisation är än så länge etablerad men det är mycket möjligt att vi kommer att göra nya försök tillsammans med Vänsterunga i framtiden. Hur som helst hade vi det roligt tillsammans!

IMG_3896
Yepp yepp

I juli fick vi veta att den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen planerade att hålla en demonstration i Åbo 18.8. ÅGV tillsammans med Vänsterunga och flera andra grupper och föreningar samlades för att planera en motdemonstration som skulle gå av stapeln samma dag. Jag representerade ÅGV under gemensamma möten där Åbo utan nazister- demonstrationen planerades. Demonstrationen var lyckad med över 1000 deltagare. En hemsida skapades även för demonstrationen där det går att läsa mera angående händelsen.

Föreningen hade ett bord vid Studentkårens (Åbo Akademi) Gulnäbbsakademi 12.9. På vänster sida av bilden sitter Kassör Christoffer Steffanson och på höger sida sitter viceordförande Rosanna Fellman (också ledamot i ÅGV:s fullmäktige gruppering). Martin Ahlö som var ordförande före mig var även förbi för att säga hej. Jag tror för övrigt att jag behöver skaffa en bättre kamera.

IMG_20180912_184118
ÅGV på gulnäbbsakademin 2018. Martin approves.

18.9 skapade viceordförande ett Instagram konto för föreningen! Hon har också tagit hand om kontot. Vår hemsida är nu även kopplad till vårt Instagram konto så att nya bilder dyker upp bland annat på denna sida.

Screenshot from 2019-02-13 22-49-57

Som det kanske syns på bilden ovan hade vi ett avslappnat evenemang samma dag som kontot skapades. Det var ÅGV:s höststart för nya medlemmar (äldre medlemmar av föreningen var naturligtvis välkomna). Från styrelsen deltog Rosanna Fellman, Valter Östberg, Christoffer Steffanson och jag själv. En ny medlem av föreningen var på plats men han finns inte med i bilden ovan.

Rosanna Fellman representerade föreningen under kårfullmäktigemötet 22.10 var hon presenterade en motion hon hade skrivit under namnet Inför etiska riktlinjer angående uthyrning till externa gäster. Jag var för övrigt också på plats (som medlem av Kåren) för att tala inför fullmäktige. Motionen hade att göra med Turku Saatanalle vilket var ett evenemang som var planerat att ske i Kårens festlokal våren 2019. ÅGV:s motion krävde att Studentkårens styrelse skulle formulera ett ställningstagande gentemot de band och samarbetspartners med högerextrema kopplingar som var del av evenemanget Turku Saatanalle.

Våren 2019 beslöt Kåren att avboka hela evenemanget utan att förklara varför. Åbo Underrättelser skrev en artikel angående detta vilket publicerades den 31.3. Vi vill dock tydliggöra att föreningen aldrig krävde av Kåren att de skulle avboka hela evenemanget. Det var ett specifikt band och en klädförsäljare som vi ansåg att inte skulle få tillgång till Kårens festlokal på grund av det rasistiska innehållet.

28.10 var det dags för kretsföreningens höstmöte. Under mötet representerades ÅGV av Bianca Gräsbeck, Jan Otto Andersson, Irene Laatikainen-Andersson och mig själv. Höstens kretsmöte var speciellt i och med att 17 kandidater av 28 skulle nomineras av kretsföreningen till Egentliga Finlands valkrets. Röstningen hade dock skett i förhand före kretsmötet. Alla medlemmar av Vänsterförbundet i Egentliga Finland hade möjlighet att rösta på kandidater som de lokala föreningarna hade nominerat. ÅGV hade naturligtvis nominerat Li Andersson som är medlem i föreningen. Av de personer som slutligen nominerades till valkretsen var 2 svenskspråkiga. Dessa personer var Li Andersson och Jaakko Lindfors.

1.11 höll föreningen en läsecirkel. Platsen var Bryggerirestaurang Skolan.
Tanken var att läsa och diskutera utvalda dikter ur Adrian Pereras bok White Monkey.
Det visade sig att jag och viceordförande var de enda deltagarna så vi tänkte istället att vi skriver föredragningslistan färdig inför föreningens nästa möte. Före föredragningslistan var färdig blev vi dock nära på utkastade ur utrymmet på grund av en berusad äldre kvinna som hämtade personal för att vi inte hade beställt något att dricka.

Jan Otto Andersson hade bjudit in alla intresserade i föreningen hem till han och hans fru den 2.12. Tanken var att diskutera en artikel med namnet Försvann Imperialismen som han skrivit för Häften för Kritiska Studiers 50-årsjubileum. Jag, Bianca Gräsbeck och Valter Östberg deltog från styrelsen.

Vänsterunga ordnade en gratis busstransport till och från Helsingfors, för Helsingfors utan nazister- demonstrationen 6.12. ÅGV deltog och uppmanade deras medlemmar att åka med bussen. Jag och flera av föreningens medlemmar åkte med.

Föreningen firade 4.12 lillajul för tredje året i rad tillsammans med ViVa (Turun Yliopiston Vihreä Vasemmisto). Valter Östberg, Rosanna Fellman och jag själv deltog från styrelsen.

ÅGV skickade ut en Call for Papers 31.12 för Motborgarbladet nr. 10 GENERATION. Temat var Marianne Robertssons ide. Kallelsen kan du läsa här. Med anledning av jubileet började styrelsen planera Motborgarbladet nr. 10 redan under hösten 2018. Eftersom styrelsen önskade ett större och mer ambitiöst nummer så har vi skickat en ansökan till Kulturfonden. Tanken var att ett ekonomiskt bidrag skulle göra det möjligt för föreningen att betala arvode till chefredaktören, illustratörer och skribenter.  Ansökan skrevs av Rosanna Fellman, Martin Ahlö och mig själv. Jag redigerade ännu ansökan tillsammans med Marianne Robertsson före den skickades in. Det visade sig dock att föreningen först får svar från Kulturfonden i slutet av mars vilket betyder att ett arvode inte kan utlovas i förväg.

Året slutade där men det gjorde inte inte föreningens verksamhetsperiod. ÅGV firade 8.1 att föreningen fyller 27 år. Festen var hemma hos viceordförande.

18.1 ordnade ÅGV evenemanget Bekanta dig med ÅGV på Portti. Tanken var att ge nya
medlemmar möjlighet att bekanta sig med föreningen inför årsmötet. Jag, Rosanna Fellman och Valter Östberg deltog från styrelsen.

Vänstervindar vol.4 var från början planerat att ske under hösten 2018 men styrelsen var sist och slutligen tvungna att skjuta upp händelsen på grund av att alla utom en talare inte haft möjlighet att delta. Vänstervindar vol.4 med temat Arbetarklass gick således först av stapeln 25.1. Evenemanget var i Kasviskeidas.

Talarna var Jaakko Lindfors som är ordförande för Vänsterförbundet i Åbo, och Mathias Rosenlund som är författare.

IMG_20190125_194810
Jaakko håller ett föredrag under rubriken: Kampen om högre löner – fallet Åbovarv &
fallet Åbo stad
IMG_20190125_201057
Mathias Rosenlund läser en text han har skrivit om hans arbetsliv.

Patricia Torvalds, Emma Andersson och Rosanna Fellman läste poesi.

IMG_20190125_204444

IMG_20190125_205226

IMG_20190125_205529

Publiken var naturligtvis också på plats, lyssnade på tal och poesi samt deltog i diskussionen.

IMG_20190125_205545
Publiken lyssnar.

Jag bakade annars vegansk kladdkaka dagen före evenemanget.

IMG_20190124_232057
SUCCESS!

Det sista som vi gjorde för året var att hålla en gemensam lunch tillsammans med Nina Söderlund, Eini Pihlajamäki, och Jan Otto Andersson som alla var aktiva inom ÅGV på 90- talet. Tanken med lunchen var att diskutera föreningens historia. Jag var dock tankspridd och tänkte inte på att ta bilder.

Note to self: kom ihåg att ta bilder i framtiden. Skaffa också en bättre kamera.

Något som jag vill ännu påpeka är att vi äntligen har vår stadga skriven på svenska tack vare Bianca Gräsbeck som översatt texten. Stadgan kan du läsa här.

För det sista så har vi planerat en del verksamhet för 2019 redan. Till exempel ämnar vi att uppmärksamma riksdagsvalet och Vänsterförbundets svenskspråkiga kandidater som ställer upp i valet. Vi har också påbörjat planeringen av en viss alternativ fest som har brukat ske årligen. En årlig alternativfest (ÅA) med andra ord. Men naturligtvis är det upp till den nya styrelsen (som väljs imorgon) att verkställa!

Det var allt för det här verksamhetsåret!

Med vänliga hälsningar,
Branko Lampi – ordförande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s